Sledujte nás na sociálních sítích

Webový portál Covid-Portál

24. 11. 2020
Dovolujeme si Vás informovat o spuštění webových stránek Covid Portál, které mají občanům usnadnit orientaci v protiepidemických opatřeních. Na webu tak lidé najdou shrnutí a vysvětlení aktuálních opatření stejně jako možností, co mohou v různých životních situacích dělat.

Webové stránky také zahrnují užitečné odkazy na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nebo důležité telefonní kontakty.

Více zde:

https://covid.gov.cz/