Sledujte nás na sociálních sítích

C.M.T.A. - o nás

C.M.T.A - Česká Muaythai Asociace, z.s.

 

Česká Muaythai Asociace, z.s. („C.M.T.A.“) je občanským sdružením vzniklým 19.10.1992, které jako jediné státem uznané zastřešuje thajský box v České republice. Jeho vzniku kromě jiného velmi napomohla také úzká spolupráce s velvyslanectvím Thajského království a především jejího ambasadora pana Kobsaka Chutikula a prvního tajemníka pana Nirana Boonjita, kteří převzali patronát nad asociací C.M.T.A..

U nás vznikla tato organizace díky Petru Macháčkovi, který  kontaktoval zástupce oficiální světové organizace EMTA pana Detlefa Thurnau, u něhož trénoval a získal instruktorskou licenci a pověření k založení pobočky EMTA-IKBF v tehdy ještě ČSFR. Zakládajícím výborem byl potom zvolen čestným prezidentem C.M.T.A..

C.M.T.A. pod svojí hlavičkou především shromažďuje jednotlivé regionální kluby a jejich závodníky, čímž napomáhá k jejich lepší organizovanosti a možnosti budování reprezentace České republiky již od raného počátku. Vykonává dohled nad dodržováním čistoty Muaythai, regulí C.M.T.A. vycházejících z předpisů  IFMA - INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR či WMC - WORLD MUAYTHAI COUNCIL  a zamezuje tak vzniku aktivit poškozujícím dobré jméno Muaythai.Od 30.03.1996 je řádným členem ČSTV dnes již ČUS ( Česká unie sportu).

C.M.T.A. organizuje každoročně sérii turnajů Mistrovství České republiky  v muaythai, v kategoriích seniorů, juniorů, žen a dětí, z nichž se vítězové stávají Mistry ČR  v muaythai. Tato soutěž je rozdělena na českou a moravskou část, které probíhají celoročně s měsíční periodou.

C.M.T.A. je  jedinou organizací v ČR s možností vybavovat českou reprezentaci v muaythai. Proto také pořádá soustředění české reprezentace nebo výměnné tréninkové kempy se zahraničními partnery.

Každoročně se zástupci asociace účastní vrcholných mezinárodních soutěží, kterými jsou Evropské a Světové poháry,  Mistrovství Evropy či  Mistrovství světa v muaythai,   odkud pravidelně její reprezentanti přiváží cenné medaile.

 

Kromě výše zmíněných činností zastřešuje a organizuje C.M.T.A. vzdělávání profesionální     či amatérské veřejnosti. Pořádá školení trenérů a rozhodčích a dodává jednotlivým vzdělávacím institucím plnohodnotné lektorské odborníky.

 

Česká Muay-Thai Asociace, o.s. se také zapojila do projektu boje proti dopingu jako člen světové organizace IFMA, která je pod patronací WADA

Dne 6.12.2016 bylo Muaythai jako bojové umění, bojový sport s více než tisíciletou tradicí  uznáno  Mezinárodním olympijským výborem. Tato událost  v dějinách našeho sportu je opravdovým a nejdůležitějším mezníkem, který zařadil sportovní odvětví Muaythai mezi ostatní veřejnosti známé a populární sporty.